Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Фибриноген

Фибриноген

Печат
Сподели

Фибриногенът се изследва при нефрозен синдром,ДИК синдром

                                                                                         

2 – 4 g/L

 

Заболяване:

Повишен при: възпаление, неоплазми, нефрозен синдром.

Намален при: ДИК синдром, лошо хранене, чернодробна цироза, остра чернодробна недостатъчност.

 

Други причини за отклонения:

Повишен при: бременност.

 

Коментар:

Заедно с тромбоцити, фибрин деградационните продукти (ФДП) и D - димер се използва за диагноза и проследяване на пациенти с ДИК синдром. При възпалитлен процес е по-удобно да се използва CRP и СУЕ.

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.