Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Ca 19-9

Ca 19-9

Печат

Ca 19-9 е туморен маркер,който се изследва при рак на панкреаса,хроничен панкреатит

                                                                                                                     

0 - 39 kU/L

 

Заболявания:

Повишен при: карцином на: панкреас, стомах, дебело черво, бял дроб.

 

Други причини за отклонение:

Може да се повиши при хроничен панкреатит, холангит и механична жълтеница.

 

Коментар:

Повишен е в 90% от случайте с карцином на панкреаса с диаметър > 4 см. 

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев