Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория ГГТП

ГГТП

Печат

ГГТП се използва за диагноза на токсично чернодробно увреждане,екстрахепатална холестаза,Карцином на главата на панкреаса

   

                                                                                                    

мъже: 11-49 U/L

жени: 7-32 U/L

 

Заболяване 

Повишена при:

 механична жълтеница, токсично чернодробно увреждане, грануломатозен хепатит, първична билиарна цроза, първичен склерозиращ холангит, панкреатит, карцином на главата на панкреаса, тежка стеатоза на черния дроб, чернодробни метастази, карцином на простатата.

 

Други причини за отклонения:

 Повишена при

 прием на алкохол, бременост, прием на естрогени, барбитурати, орални контрацептиви.

 

Коментар: 

 Най-често се използва за диагноза на токсично чернодробно увреждане и в комбинация с алкалната фосфатаза за установяване на интра и екстрахепатална холестаза. Използва се и като маркер за злоупотреба с алкохол.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев