Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Амилаза

Амилаза

Печат
Сподели

  Изследване на амилаза, възпаление на слюнчена жлеза, диабетна кетоацидоза, панкреасна псевдокиста, панкреасна недостатъчност

 

 

 

 

 

 

серум: до 220 U/L;

урина: до 1000 U/L

 

Заболявания:

Нараства при: остър панкреатит; панкреасна псевдокиста; възпаление на слюнчена жлеза; тънкочревна исхемия; диабетна кетоацидоза; карцином на яйчника; ектопична бременност.

 

Намалява при: панкреасна недостатъчност; хипертиреоидизъм; малнутриция

 

Други причини за отклонения:

 

Нараства: постоперативно поради преминаване на слюнната амилаза в кръвта по време на апаратната вентилация; при бременност с около 70%; лечение с медикаменти токсични за панкреаса; прием на алкохол.

 

Намалява при: хипертриглицеридемия (резултат на интерференция)

 

Коментар:

За диагноза на панкреатит, но е по-неспецифична от липазата. Установява се до 36-48 часа след началото на панкреатита.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.