Специализирано списание за хирургия и медицина: Журнал Х. Лозанов, В. Василев. Раневи дефекти, усложнени от инфекция от различно естество. Журнал "MySurgery.bg", Юни 2014, ISSN: 1314-6785

Х. Лозанов, В. Василев. Раневи дефекти, усложнени от инфекция от различно естество. Журнал "MySurgery.bg", Юни 2014, ISSN: 1314-6785

Е-мейл Печат

 Раневи дефекти, усложнени от инфекция от различно естество

Д-р Христо Лозанов, Д-р Владимир Василев

ВМА-МБАЛ София


Цел

Да проучим възможностите за използване на различни видове превръзки и покрития при лечението на рани от различно естество.

Материал и методика

Проведохме клинични наблюдения при двама пациенти от двата пола с различни видове рани - с  некротични фасциити. При 20 от пациентите направихме и бактериологични наблюдения върху раневата флора преди, по време и в края на  на лечението.

Като временни биологични покрития използвахме ало-  или  ксено-  трансплантация. Прилагането на временни биологични покрития е съобразно тежестта на травмата и площта на извършената  хирургична ексцизия.

Начин на приложение  

След хирургична обработка на раневата повърхност, последната се подсушава и покрива с временното покритие след  две до три денонощия. Противопоказана за такова покритие е рана с множество джобове и такива с неизчистени некрози.

Пациентити бяха подложени на етапна хирургична обработка.

Резултати и обсъждане. Клинични наблюдения

Биологичната превръзка се понася добре и пострадалите се чувстват комфортно с нея.

Проследени показатели при лечение с  временни биологични покрития

Болни

Липса на болка

Намалена ексудация

Липса на локална инфекция

Подобрен вид

на  раната в края на лечението

2

0

1

0

2

 

 

 

 

 

 

Намалената болка при двама от наблюдаваните пациенти е резултат на отсъствие на дразнене на откритите нервни окончания в раната и от отстраняване н а залепнали мазеви текстилни правръзки. Намалената ранева ексудация отчетена при двамата от наблюдаваните е резултат на изолирането на раневата повърхност от околната среда различните видове превръзки

Способността на временните кожни присадки да предпазват  раната от загуби на  течности е особенно важно при по големи по площ рани. Клиничните наблюдения показват и липса на данни за локална ранева инфекция. Тези данни като цяло говорят за  общо подобрен вид на раната при 100 % болните.

Бактериологични наблюдения

Временните биологични покритя  сами по себе си нямат антисептично действие. Въпреки това резултатите показват, че в голямата част от болни има намаление на микробното число след прилагането и на различни видове превръзки ,

Обсъждане

Проведените клинични наблюдения   показват подобрен статус на раната след прилагането на такава временна трансплантация. При   80% от наблюдаваните  резултата е подобрен вид на раневата повърхност.  Те се прилагат и при открити дълбоко лежащи структури- мускули, сухожилия, дори кост с цел предпазване на последните от изсъхване, напредване на некротичния процес  и поява на вторични некрози. Те стимулират  образуването на гранулациислед което извършването на дефинитивната кожна автопластика  води здо лесно прирастване на тези обикновенно тредни за покриване рани. Тези превръзки са и като тест – за прирастване н аавтоприсадките . Наблюденията  показват че при  80% от наблюдаваните болни бактериалният статус след приложението на тези превръзки е подобрен.  Наблюденията ни дават основание да определим  следните предимства на  временните биологични покрития  пред другите  превръзки:

  • лесно се прилага върху  всякакви раневи повърхности тъй като “прилепва” веднага  при поставяне;
  • приложението не е свързано с имунологични проблеми тъй като не прираствавърху раневата повърхност;
  • лесно се приготвя , стерилизира  и транспортира;

 

Превръзки за рани, лечение на рани, декубитус лечение, лечение на декубитус, декубитални рани лечение, лепенки за рани, крем за рани

За сметка на това доста от превръзките които се предлагат са напоени с антисептични разствори .Това намалява микробното число в раната и от там помага за по

Заключение

Постигнатите резултати правят необходимо наличието на този вид временни превръзки. Това е особено важно там където има открити дълбоко лежащи структури, тъй като тяхното покриване с обикновенни мазеви правръзки не е достатъчно за запазване на жизнеността им.

Kнигопис

1.Василев В.Mohs микрографска хирургия при базоцелуларни карциноми ,изискващи пластично възстановяване. Дисертационен труд. ВМА 2013г

2.Лозанов Х.Трудно заздравяващи мекотъканни дефекти.Дисертационен труд. Пирогов 2011

3.Hess CT. Skin and Wound Care Products. In: Clinical Guide to Skin and Wound Care, 6th edition, Harold C., and Kors E (Eds.).Wolter Kluwer Health & Lippincot Williams and Wilkins 2012

4.Hollander JE., Singer AJ. Wound Closure Devices. In: Skin and Soft Tissue Injuries and Infections: A Practical Evidence Based Guide, Singer AJ., Hollander JE., Blumm RM., (Eds.). PMPH-USA 2011

5.Wilhelmi BJ. Scalp Wound. In: Plastic Surgery: Clinical Problem Solving, 1st edition, Taub, PJ. and Koch, RM. (Eds.). McGraw Hill 2009

  

Ключови думи

Раневи инфекции, алотрансплантация, ксенотрансплантация