Специализирано списание за хирургия и медицина: Surgery Circle Лекции по хирургия (Доц.Нинов)
Клуб по онкохирургия|Списание за хирургия и медицина
Лекции по хирургия (Доц.Нинов)
Лекции по хирургия (Доц.Нинов)
Лекции по хирургия (Доц.Нинов)