Специализирано списание за хирургия и медицина: Surgery Circle BREAST UNIT MMA - SOFIA
Клуб по онкохирургия|Списание за хирургия и медицина
Диагностика и поведение при заболяванията на млечната жлеза
Диагностика и поведение при заболяванията на млечната жлеза

VІI ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА

Съвременни подходи в диагностиката и поведението при доброкачествени заболявания на млечната жлеза
Съвременни подходи в диагностиката и поведението при доброкачествени заболявания на млечната жлезаОсми национален конгрес по онкология с международно участие - Резиденция "Бояна" , София
Дуктален лаваж и мамарна дуктоскопия - Какво е бъдещето на интрадукталните подходи при заболявания на млечната жлеза? - Доц. д-р Георги Байчев - ВМА - София
Дуктален лаваж и мамарна дуктоскопия - Какво е бъдещето на интрадукталните подходи при заболявания на млечната жлеза? - Доц. д-р Георги Байчев - ВМА - СофияОНКОСЕМИНАР - МУ ПЛЕВЕН
Epithelial Proliferative Diseases and Risk of Breast Cancer – Incidence and Characteristics
Epithelial Proliferative Diseases and Risk of Breast Cancer – Incidence and Characteristics
Образна диагностика при заболявания на млечната жлеза.Съвременни тенденции в ехографското изследване
Образна диагностика при заболявания на млечната жлеза.Съвременни тенденции в ехографското изследване

VІI ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА

Benign breast disease. Score of 393 biopsies
Benign breast disease. Score of 393 biopsies
Клинично непалпируеми находки на млечната жлеза – поведение и резултати при 29 пациентки
Клинично непалпируеми     находки на млечната жлеза – поведение и резултати при 29 пациентки