Специализирано списание за хирургия и медицина: Surgery Circle Лекции по кардиология
Клуб по онкохирургия|Списание за хирургия и медицина
Лекции по кардиология
Новите препоръки за кардиопулмонална ресусцитация | Доц. д-р Атанас Пенев
Новите препоръки за кардиопулмонална ресусцитация | Доц. д-р Атанас Пенев
Метаболитен синдром и съвременно лечение на диабета при пациенти с ИБС | Доц. д-р Владимир Христов
Метаболитен синдром и съвременно лечение на диабета при пациенти с ИБС | Доц. д-р Владимир Христов
Хипертрофична кардиомиопатия | Д-р Васил Велчев
Хипертрофична кардиомиопатия | Д-р Васил Велчев
Артериална Хипертония | Р. Търновска-Къдрева
Артериална Хипертония | Р. Търновска-Къдрева
Дислипидемии - съвременна терапевтична стратегия | Доц. д-р Снежана Тишева
Дислипидемии - съвременна терапевтична стратегия | Доц. д-р Снежана Тишева
Биомаркери на атеросклерозата | Доц. д-р Арман Постаджиян
Биомаркери на атеросклерозата | Доц. д-р Арман Постаджиян
Аортна стеноза - добрата стара операция или TAVI | Д-р Д. Трендафилова
Аортна стеноза - добрата стара операция или TAVI | Д-р Д. Трендафилова
Антитромботична терапия при остър коронарен синдром | Д-р Добри Хазърбасанов
Антитромботична терапия при остър коронарен синдром | Д-р Добри Хазърбасанов
Анатомия и физиология на сърцето в норма | Доц. д-р Нина Белова
Анатомия и физиология на сърцето в норма | Доц. д-р Нина Белова
Диагноза и лечение на острата сърдечна недостатъчност | Кардиогенен шок - Р. Търновска - Къдрева
Диагноза и лечение на острата сърдечна недостатъчност | Кардиогенен шок - Р. Търновска - Къдрева
Развитие на кардиологията: от изкуство към наука - Проф. Асен Гудев - УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ
Развитие на кардиологията: от изкуство към наука - Проф. Асен Гудев - УМБАЛ
Остри коронарни синдроми без ST - елевация - Р.Търновска - Къдрева
Остри коронарни синдроми без ST - елевация - Р.Търновска - Къдрева
СЪРДЕЧНО СЪДОВ РИСК И ДИАБЕТ - ОТ НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ КЪМ ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р Т.ДОНОВА, Д.М.Н.
СЪРДЕЧНО СЪДОВ РИСК И ДИАБЕТ - ОТ НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ КЪМ ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р Т.ДОНОВА, Д.М.Н.
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - КЛАСИФИКАЦИОННИ СХЕМИ И АЛГОРИТЪМ НА ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р Т.ДОНОВА, Д.М.Н.
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - КЛАСИФИКАЦИОННИ СХЕМИ И АЛГОРИТЪМ НА ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р Т.ДОНОВА, Д.М.Н.
КЛАПНИ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ПРОФ. Д-Р Т. ДОНОВА, Д.М.Н.
КЛАПНИ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ПРОФ. Д-Р Т. ДОНОВА, Д.М.Н.
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ СЪС ST - ЕЛЕВАЦИЯ (STEMI)
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ СЪС ST - ЕЛЕВАЦИЯ (STEMI)
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST - ЕЛЕВАЦИЯ (NSTEMI) - ДОЦ. Д-Р Н. РУНЕВ
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST - ЕЛЕВАЦИЯ (NSTEMI) - ДОЦ. Д-Р Н. РУНЕВ
ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ - ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА, ДМ
ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ - ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА, ДМ
АТЕРОСКЛЕРОЗА - ПАТОГЕНЕЗА И КОНТРОЛ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ - ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА, ДМ
АТЕРОСКЛЕРОЗА - ПАТОГЕНЕЗА И КОНТРОЛ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ - ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА, ДМ
ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ - ДОЦ. Д-Р Н.РУНЕВ
ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ - ДОЦ. Д-Р Н.РУНЕВ
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ I - ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ I - ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ II - ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ II - ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ТИШЕВА
ПОКАЗАНИЯ ЗА ХИРУРГИЧНО И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ КЛАПНИ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ДОЦ. Н. РУНЕВ
ПОКАЗАНИЯ ЗА ХИРУРГИЧНО И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ КЛАПНИ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ДОЦ. Н. РУНЕВ