Специализирано списание за хирургия и медицина: Surgery circle Лекции Консенсуси по гастроентерология и хепатология - BG | EN | RU

Консенсуси по гастроентерология и хепатология - BG | EN | RU архив

Консенсуси по гастроентерология и хепатология - BG | EN | RU Файлове

Болест на Wilson - диагностичен и терапевтичен алгоритъм 2006

Updated on 21 Октомври 2013

  • Трябва да се регистрирате, за да свалите документа!

Първичен чернодробен карцином - диагностичен и терапевтичен алгоритъм 2006

Updated on 21 Октомври 2013

  • Трябва да се регистрирате, за да свалите документа!

Чернодробна енцефалопатия - диагностичен и терапевтичен алгоритъм 2006

Updated on 21 Октомври 2013

  • Трябва да се регистрирате, за да свалите документа!

Хронични вирусни хепатити - диагностичен и терапевтичен алгоритъм 2012

Updated on 21 Октомври 2013

  • Трябва да се регистрирате, за да свалите документа!

Хроничен панкреатит - диагностичен и терапевтичен алгоритъм 2006

Updated on 21 Октомври 2013

  • Трябва да се регистрирате, за да свалите документа!