Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия

Хирургия - информация за хирургични болести, операции и техники

Муковисцидоза

Печат

Муковисцидоза - диагностика и лечение, диагностика на муковисцидоза, лечение на муковисцидоза, муковисцидоза генетика, кистична фиброза на панкреасаМуковисцидозата, наричана още кис­тична фиброза на панкреаса, е тежко мултисистемно заболяване с автозомно-рецесивно предаване.

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:01

Гастро-йеюно-колична фистула и дъмпинг синдром

Печат
Гастро-йеюно-колична фистула и дъмпинг синдром, резекция на анастомоза по Billroth II, Рецидивиращата язва на гастро-йеюностомия, анастомоза тип Billroth I или II, Дъмпинг-синдром, придвижването на интраваскуларна течност към йеюнума, брадикинин и серотонин, пилоропластика по Heinecke-MikuliczГастро-йеюно-колична фистула  

Тя представлява специален тип на рецидивна язва, която възниква след резекция на анастомоза по Billroth II. Рецидивиращата язва на гастро-йеюностомията се намира в интимна близост с colon transversum, който в края на краищата еродира, като в резултат се образува фистула между колона, йеюнума и стомаха.

Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 19:10

Неоадювантна противотуморна лекарствена терапия при болни с колоректален карцином и чернодробни метастази

Печат

Рак на дебелото черво лечение, рак на дебелото черво, тумори на дебелото черво, полип на дебелото черво, заболявания на дебелото черво лечение, киста на дебелото червоКолоректалният карцином (КРК) е втора причина за смърт от злокачествени болести в света.

Последно променен на Събота, 29 Октомври 2022 14:40

Hallux rigidus. Предизвикателството - „Определяне на стадиите”

Печат

какво представлява hallux rigidius, Дегенеративните изменения с различна етиология в основната става на палеца, hallux rigidisДегенеративните изменения с различна етиология в основната става на палеца се обобщават под името Hallux rigidus. Артрозата на метатарзофалангеалната става се оценява според ширината на ставната цепка, според наличието на субхондрални костни изменения и образувания на остеофити и според загубата на нормалния контур на ставата.

Последно променен на Петък, 10 Юли 2015 22:48

Остър апендицит при деца

Печат

мускулна защита (дефанс), симптомите на Блумберг, Ситковски и Ровзинг, бомбиране на Дъгласовото пространство, Остър мезентериален лимфаденит, криптогенен перитонит, Мекелов дивертикулит, лапаротомия по Roux или Davis, периапендикуларен абсцес, изпускане лигатурата на мезоапендиксаОстър апендицит в ранната детска възраст (1 – 3) години

 Кърмачетата и малките деца боледуват по-рядко, но заболяването протича по-усложнено. Това се обуславя от редица анатомични и физиологични фактори:
- По-малки размери на коремната кухина и близост на апендикса с ректума и пикочния мехур
- Подвижен цекум и предимно атипично разположение на апендикса (в малкия таз, ретроцекално, субхепатално)

Последно променен на Събота, 11 Юли 2015 07:25

Пълен атриовентрикуларен канал

Печат

дефект на междукамерната преграда, атриовентрикуларна клапа, Пълен атриовентрикуларен канал,  митрална недостатъчност, Проф. д-р Николай ЯръмовПълният атриовентрикуларен канал представлява комбинация от Ostium primum предсърден дефект и висок дефект на междукамерната преграда. Характеризира се с една обща атриовентрикуларна клапа, която преминава през дефекта. Общата A-V - клапа има шест платна, три в ляво и три в дясно, като често горните платна от ляво и дясно могат да оформят едно общо платно.

Последно променен на Неделя, 29 Април 2012 10:16

Възможни усложнения при увеличаване на гърдите

Печат

усложнения при увеличаване на гърдите, липса на чувствителност на зърната, риск от развитие на рак на гърдата след операция за увеличаване на гърдите, изтръпване на зърната, Скъсване на силиконови импланти, свиване на импланта, Изтичане на физиологичен разтвор от импланта Уголемяването на гърдите е една от най-популярните операции в света, съответно и най-дискутираната. Поддръжниците на подобна намеса - защитават, противниците - обвиняват, често пъти оклеветяват, преувеличавайки отделните случаи на риск и усложнения след операцията, сякаш винаги се случва на всички пациенти.

Последно променен на Четвъртък, 11 Юли 2013 00:18

Страница 2 от 33