Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия

Хирургия - информация за хирургични болести, операции и техники

Дренаж

Печат

Какво е дренаж, Видове дренажи, Откритите дренажи в замърсените отворени рани, Закритите дренажи се наричат още капилярни•    Характерно за всяка рана е изтичането на кръв, кръвен серум, вещества от разпада на увредените тъкани и микроорганизми.

Последно променен на Понеделник, 25 Май 2020 16:34
Author Profile: Списание за хирургия и медицина

This author has published 17 articles so far. More info about the author is coming soon.

Синдром на средния дял

Печат

sreden_dqlСиндромът на средния дял представля­ва периодично повтарящ се или хроничен колапс на средния дял на десния бял дроб.

 

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:01
Author Profile: MySurgery.bg

This author has published 36 articles so far. More info about the author is coming soon.

Перитонит при новороденото (неонатален перитонит)

Печат

Перфоративни перитонити, Некротичен ентероколит, възпаление на пъпния остатък, развитие на генерализиран сепсис, мезентериална тромбоза, мекониален перитонит, повръщане на фекулентни материи, илеус с чревна пневматоза, перфорации на стомаха, дуоденума и тънкото червоПеритонитът в новорожденската възраст е усложнение на различни вродени хирургически заболявания:
Неперфоративни перитонити
- Перитонит при гноен омфалит
Перфоративни перитонити
- Интраутробно възникнали асептични перитонити
- Спонтанни перфорации на стомашно-чревния тракт
- Некротичен ентероколит

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 16:38
Author Profile: Проф. д-р Огнян Бранков

This author has published 27 articles so far. More info about the author is coming soon.

Пълно аномално вливане на пулмоналните вени

Печат

тотално аномално вливане на пулмоналните артерии, повлияване на белодробното съдово съпротивление, балонна септостомия, се увеличава размера на междупредсърдния дефект, пластика на междупредсърдния дефектПонятието пълно /тотално/ аномално вливане на пулмоналните вени показва, че пулмоналните вени не се вливат директно в лявото предсърдие. Кръвта носeна от тях, достига лявото предсърдие посредством междупредсърден дефект или останал отворен foramen ovale. В зависимост от локализацията на комуникацията между пулмоналното венозно връщане и системното венозно кръвообръшение се разграничават три основни типа на тази аномалия:

Последно променен на Неделя, 29 Април 2012 10:13
Author Profile: Проф. д-р Г. Начев

This author has published 8 articles so far. More info about the author is coming soon.

Обработка на септична рана

Печат

Как се обработва септична рана,Какво е септична рана, характеристики на възпалителния процес, Принципът на обработката е отвън на вътре с три хода,кислородната вода има кръвоспиращ ефект, водния разтвор на хибитан1. Какво означава септична рана
• има петте характеристики на възпалителния процес (зачервяване, подуване, затопляне, болка, нарушена функция)

Последно променен на Понеделник, 12 Август 2019 09:27
Author Profile: Списание за хирургия и медицина

This author has published 17 articles so far. More info about the author is coming soon.

Перфоративна (прободна) язва

Печат
Перфоративна (прободна) язва, перфоративна язва хирургично лечение, пневмоперитонеум, перитонеалната контаминация, язвена болест, язвено-пептична болест, проксимална селективна ваготомия, перфорация на стомашна язва, пилоропластика по Heineke-MiculiczДва са дискутабилните въпроси при лечението на перфоративната язва. Единият е свързан с неоперативното лечение, а другият се отнася до дефинитивното хирургично лечение.  

В съвременен аспект някои автори считат, че неоперативното лечение следва да се има предвид при онези пациенти, които имат тежки съпътстващи заболявания, които правят риска от операцията толкова голям, че се забранява извършването й при условие обаче, че не изтича повече стомашно съдържимо рентгенографски (с водноразтворим контраст) и ако са налице и другите критерии на L. Rosoff и С. Berne (1977), т.е. ако абдоминалната находка се подобрява в 3-5 h, пневмоперитонеумът не се увеличава и няма влошаване след период на подобрение.

Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 19:17
Author Profile: Проф. д-р Станислав Баев, дмн

This author has published 5 articles so far. More info about the author is coming soon.

Бронхиектазии

Печат

бронхиектазии, Патологично разширение на бронхите, деструкция на бронхиалната стена, кистични бронхиектазии, варикозни бронхиектазии, Амилоидоза или метастатични абсцеси, Алергичната бронхопулмонална аспергилозаБронхиектазиите са патологично и про­гресиращо разширение на един или повече бронхи.

 

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:02
Author Profile: MySurgery.bg

This author has published 36 articles so far. More info about the author is coming soon.

Страница 3 от 33