Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Онкохирургия

Онкохирургия - операции и техники

Процеси, имитиращи медиастинални тумори

Печат

Рак на медиастинума, рак на белия дроб, карцином на белия дроб, лечение на рак на белия дроб, рак на бял дроб, възпаление на белия дроб

Субстернална струма.

Последно променен на Понеделник, 23 Май 2016 19:28

Тумори на тимуса

Печат

Тумори на тимуса, рак на тимуса, тимус рак, атрофия на тимуса, анатомия на тимус, тимус анатомияСпоред класификацията на Marchevsky и Kaneko (1984) туморите на тимуса се разделят на четири големи групи [2]:

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:29

Неоплазми на трахеята

Печат

рак на гърлото, рак на ларинкса, рак на бял дроб, рак на трахея, рак в гърлото, тумори на ларинкса, ларинкс рак, рак на гърлото лечениеПървични тумори

Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 15:30

Лечение на болни в III-ти и IV-ти стадий на рак на гърдата.Карциноматозен мастит

Печат

Лечение на рак на гърдата 3 стадий, злокачествен тумор на гърдата, карцином на гърдата лечение, операция на гърдата, лечение на рака,В тези случаи лечението е основно системно и оперативната намеса се свежда само до вземане на биопсичен материал за определяне статуса и вида на тумора или с хигиенна цел.

Последно променен на Събота, 30 Март 2019 12:07

Неоадювантна противотуморна лекарствена терапия при болни с колоректален карцином и чернодробни метастази

Печат

Рак на дебелото черво лечение, рак на дебелото черво, тумори на дебелото черво, полип на дебелото черво, заболявания на дебелото черво лечение, киста на дебелото червоКолоректалният карцином (КРК) е втора причина за смърт от злокачествени болести в света.

Последно променен на Събота, 30 Май 2015 11:15

Страница 2 от 11