Лечение на болни в III-ти и IV-ти стадий на рак на гърдата.Карциноматозен мастит

Печат

Лечение на рак на гърдата 3 стадий, злокачествен тумор на гърдата, карцином на гърдата лечение, операция на гърдата, лечение на рака,В тези случаи лечението е основно системно и оперативната намеса се свежда само до вземане на биопсичен материал за определяне статуса и вида на тумора или с хигиенна цел.


Възможности за лечение:

 

1. За болни с авансирал или метастазирал рак на млечната жлеза (IV стадий) хирургичното лечение е контраиндицирано.

2. Целта на лечението е палиативна за удължаване на преживяемостта при ремисия на заболяването или стабилизация, потискане на симптомите и подобряване качеството на живот.

3. Системното лечение е на преден план, включващо химиотерапия, хормонално лечение и таргентна терапия в зависимост от биологичната характеристика на тумора.

4. Хирургичното лечение се прилага в съчетание с лъчелечението, химиотерапията и хормонотерапията за подобряване на локалния контрол на бързо нарастващия тумор.

5. Лъчелечението се прилага при далечни метастази за облекчаване на болковия синдром. 

6. При диагностициране на костни метастази към терапията се добавят и бифосфонати.

ЛЕЧЕНИЕ НА КАРЦИНОМАТОЗЕН МАСТИТ


Лечението започва с химиотерапия с лекарствени режими, както при метастазирал рак. При пълна клинична ремисия се провежда оперативно лечение или лъчелечение, последвано от хормонотерапия при хормонално зависими тумори. При жени в пременопауза се прилага оперативна или медикаментозна овариална супресия, ако туморът е хормонално чувствителен. При непълна ремисия се провежда лъчелечение, последвано от още 4 до 6 курса II линия химиотерапия.

 

Запиши час за преглед при мамолог от Breast Unit ВМА София:


Източник на информация:

Алгоритми за лечение на онкологични заболявания - София 2009