Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Обща хирургия Обработка на септична рана

Обработка на септична рана

Печат

Как се обработва септична рана,Какво е септична рана, характеристики на възпалителния процес, Принципът на обработката е отвън на вътре с три хода,кислородната вода има кръвоспиращ ефект, водния разтвор на хибитан1. Какво означава септична рана
• има петте характеристики на възпалителния процес (зачервяване, подуване, затопляне, болка, нарушена функция)


• няма прилепналост на ръбовете, наличие на чуждо тяло.
2. Необходими пособия:
а. На горната поставка:
• Табличка – стерилни марлени фитилчета, ленти, квадратчета, памучни тампони и гумени дренове
• Табличка със стерилен инструментариум – защипващи инструменти, сонди, ножици, пинсети и корнцанг
• Табличка с дез. разтвори – йодбензин, спирт, йодна тинктура, кислородна вода
• Табличка с най-често употребявани антибиотици
• Стерилен барабан с ръкавици
• Левкопласт и ножица
б. На долната поставка:
• Антисептични разтвори – риванол, хибитан
• Мехлеми – дефламол, цинкова паста
• Табличка – памук, бинтове от различни размери, лигнин
• Бъбрековидни легенчета
• Чувал за опасни отпадъци

3. Как се обработва раната?
Те се извършват в септичната превързочната или в леглото на болния. Обикновено се използва материалът, инструментариумът и др.материали от подредената количка за септични рани.Разликата между септичната и асептичната количка е, че в септичната има повече стерилни марлени материали, лигнин, атибиотични шпреове, мазила, йодасепт, кислородна вода 3%. Тук превръзките се степенуват, като се започва от по-леките и пост-епенно се преминава към по тежките, спазвайки най – строго принципът на асептиката, антисептиката, инструменталното боравяне.
• Принципът на обработката е отвън на вътре с три хода:
Първи ход – йод бензин ( извън и около раната)
Втори ход – спирт 70о ( извън и около раната)
Трети ход – вътре в самата рана
Първо се почиства с кислородна вода като определено количество се изсипва от височина или се впръсква със спринцовка (кислородната вода има кръвоспиращ ефект и издига на повърхността микроорганизмите). Веднага със стерилна марля изтопяваме кислородната вода и изхвърляме марлята.
Второ се минава с йодасепт (най–добре е водния разтвор на хибитан).
И трето с антибиотик – впръскване с гентамицин, унгвенти и др. В никакъв случай не се слага пудра на отворени рани. Слага се достатъчно обемисто марлени материали върху раната.

4. Обработка на септична рана и снемане на тръбен дренаж
1) Свалете замърсената превръзка
2) Огледайте внимателно раната за хода на раневия процес
3) С подаващ стерилен инструмент вземете памучен ст.тампон от ст.табличка с превързочен материал
4) С индивидуалния ст.инструмент вземете памучния тампон от подаващия инструмент без да докосвате инструментите
5) Над бъбрековидното легенче облейте тампона с йодбензин
6) Почистете кожата на пациента около раната и изхвърлете тампона
7) По посочения метод почистете раната отвън навътре с помучен тампон със спирт
8) Почистете отвътре раната с кислородна вода 3%
9) Попийте със сух ст.марелен материал
10) Дезинфекцирайте отвътре раната с хибитанов разтвор 1/1000
11) Почистете кожата и конеца в основата на дрена в следната последователност от дез.разтвори като спазвате принципа на инструменталното боравяне: йодбензин, спирт 70о, йодна тинктура
12) Захванете конеца, фиксиращ дрена и го издърпайте нагоре
13) Прережете конеца с ст.ножица и го отстранете
14) Защипете с инструмента тръбни дрен до пълно прилепване на вътрешните му стени
15) Бавно изтеглете дрена навън и го огледайте за секрет в края му
16) Туширайте с йодна тинктура отвърстието
17) По назначение напръскайте раната с антибиотичен спрей
18) Ако превръзката е мазива, поставете назначения мехлем предварително върху ст.марля
19) Покрийте раната и отвърстието от дрена със ст.марля и фиксирайте с левкопласт мастизол или бинтовайте
20) Почистете и дезинфекцирайте количката
21) Попълнете изразходваните материали и консумативи

Усложнения след операция

 

• При всеки болен трябва да се следи да не се принесе допълнителна инфекция и същевременно всеки болен да се смята като източник на зараза и инфекция за останалите болни и за персонал. Това изисква абсолютно индивидуално лечение, използване на индивидуален превързочен пакет, индивидуални прибори и смяна на ръкавиците при всеки болен. Сваленият от превръзките септичен материал се събира в специални чували, които се изпращат за изгаряне. След завършване на превръзките всичко се подлага на щателна дезинфекция.


Литература:

Клинично-лабораторни резултати - подходи и избор на анализа, оценка и корелации” - I и II част (1996 и 1998)