Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Обща хирургия Как се поставя венозна инжекция?

Как се поставя венозна инжекция?

Печат
Как се поставя венозна инжекция, въвеждане на лекарствените вещества във вените, вените да са далеч от нерви и от големи артерии, v.cefalica – по посока на палеца, v.basilica – по посока на малкия пръст, v.mediana cubiti – срединната вена1. Определениевъвеждане на лекарствените вещества непосредствено във венозната система. Лекарството попада направо в кръвта, без да се подхвърля на промени. Чрез венозно инжектиране могат да се вкарват в по-големи количества лекарства – до 100 мл

2. Условия
• Да се владее техниката
• Вкараните лекарства трябва да не оказват нежелано въздействие върху кръвта (съсирване, хемолиза)
• Лекарството трябва да се вкарва бавно, за да могат да се разредят с достатъчно количество кръв (иначе могат да достигнат във високи концентрации до сърцето, мозъка и да доведат до тежки усложнения).


3. Места за извършване – всичнки вени, които имат костна плочка; да са разположени повърхностно; да имат достатъчно голям лумен и да се фиксира добре;вените да са далеч от нерви и от големи артерии. Кожата трябва да е гладка и здрава. Такива са:

 • Лакътни вени


 • Вени на предмишницата (v.cefalica – по посока на палеца, v.basilica – по посока на малкия пръст, v.mediana cubiti – срединната вена)


 • Вени на гърба


 • Вени на китката


 • Вени на стъпалото


 • Вени на главата (при кърмачета и децата)

4. Предимства на венозната инжекция


 • Действието на венозно въвежданото лекарство настъпва почти моментално, тъй като кръвта преминава за около 1 мин. целия кръг на кръвообащението


 • Въвеждат се и лекарства за оказване на бърза помощ при състояния, застрашаващи живота (смущение в дишането, остра сърдечна слабост, отравяне, кръвоизлив)


 • Въвеждат се също и лекарства, които силно дразнят тъканите и кожата и не могат да бъдат приложени по друг начин

5. Недостатъци

 • Болезнен


 • Веднъж въведено лекарство в организма не може да се изведе


 • Възможност за настъпване на алергичен шок, когато болният има алергия към дадено лекарство

4. Подготовка на мед.сестра
o Подготовка на необходими принадлежности
o Добре измити чисти ръце
o Трябва да бъде спокойна
o Трябва да види състояниетп на пациента
o Мястото, където ще се проведе трябва да бъде достатъчно осветлен


5. Подготовка на болния
o Инфоримирано съгласие
o Подходящо положение
o Психическа подготовка (осигуряване на психо-емоционален комфорт)
o Трябва да му обясним, че по време на манипулацията не трябва да мърда


6. Задължение на м.с при извършване на интравенозна инжекция

 • Спазване правилата за асептика и антисептика


 • Да владее техниката на венозната инжекция


 • Спазване точната дозировка на лекаството (по назначение на лекаря)


 • Спазване точното време за извършване на инжекцията


 • Съсредоточеност на мед.сестра


 • Да не се смесват в една спринцовка 2 лекарства без указания на лекаря


 • При продължително инжектиране смяна на полето


 • Да знае страничните явления на лекарството и на самата манипулация


 • Правилно да се определи мястото


 • Да разбере дали е във вената


 • Лекарството да се въведе много бавно, за да се осигури достатъчно време за доброто смесване с кръвта


 • Да се работи внимателно, без да се травмира венозната стена


 • Да се обезвъздушава спринцовката, вътре да остане плътно само лекарството


 • Никога венозно не се въвеждат маслени разтвори, ще се предизвиква маслена емболия и пациентът ще загине

7. Необходими принадлежности


 • Табличка


 • Бъбрековидно легенче


 • Спирт (70 о)


 • Памучни тампони
 • Лигнин


 • Ръкавици за еднократна употреба


 • Есмарх


 • Спринцовка


 • Игла (с широк просвет)


 • Лекарственото вещество
 • Картонна система

8. Усложения, които могат да настъпят


Подкожен кръвоизлив – при попадане на силно действащи лекарства в подкожна тъкан
Некроза в областта на инжектирането - при попадане на силно дейст-ващо лекарство
Въздушна емболия
Предозиране
Въвеждане на едно лекарство вместо друго
Пробив на вената
Излизане на лекарството извън вената
При силно въвеждане на лекарството се получава тахикардия, мощна систола, главоболие, хипертермия, главоболие


9. Начин на извършване
1) Болният заема легнало положение
2) Ръката се изпъва в лакътната става
3) Под него се поставя мушама и лигнин
4) Слага се есмарха на мишницата (най-добре над дрехата на болния)
5) Казваме на болния да свие и пусне ръката
6) Вземаме всички мерки за доброто напълване на венозния съд
7) Вената се фиксира с върха на палеца на лявата ръка
8) Мястото се дезинфекцира със спирт
9) Опъва се кожата с лявата ръка
10) Въвеждането на иглата във вената може да стане в един етап при добре изпък-нали вени, а при недобре изпъкнали вени – в два етапа – най-напред се прониква в подкожието (над вената) и след това в просвета и
11) Аспирира се спринцовката (трябва да се напълни с кръв, което показва, че сме във вената)
12) Отпуска се есмарха (в противен случай ще се пукне вената)
13) При най-малки белези на подуване, което означава, че лекарсвото не попада във просвета на вената, а около нея, инжектирането се прекъсва и чрез аспирация (дърпане на буталото назад) се прави опит да се аспирира част от попадналата извън вената течност. Инфилтрира се подкожно на същото място 30-40 мл. физиологочен разтвор.
14) Изваждането на иглата става бързо движение успоредно с повърхността на кожата, за да се избегне нараняване на съдовата стена
15) Мястото на убождането се притиска с памучен тампон, напоен със спирт


Литература:

Клинично-лабораторни резултати - подходи и избор на анализа, оценка и корелации” - I и II част (1996 и 1998)