Специализирано списание за хирургия и медицина: Mysurgery Медицински речник Агнозия

Агнозия

Печат

agnosiqРазпознаването е невъзможно поради увреждане на кората на главния мозък. Различават се: зрителна, слухова, тактилна (стереоагнозия), вкусова агнозия.

На латински език: agnosia.

На английски език: agnosia.