Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Кардиохирургия

Кардиохирургия|Списание за хирургия и медицина

Невроваскуларен костоклавикуларен синдром (Thoracic outlet syndrome)

Печат

скаленус синдром, Thoracic outlet syndrome, исхемия на горния крайник, синдром на Рейно, идиопатична медиална ,артериопатия

Субклавийната артерия може да бъде компресирана при изхода си от торакса, оформяйки т. н. Thoracic outlet syndrom /Синдром на костоклавикуларното дефиле или компресионен костоклавикуларен синдром, скаленус синдром и пр. все наименования, отразяващи анатомичната локализация на компресията или нейната клинична изява.

Последно променен на Неделя, 29 Април 2012 10:09

Пълен атриовентрикуларен канал

Печат

дефект на междукамерната преграда, атриовентрикуларна клапа, Пълен атриовентрикуларен канал,  митрална недостатъчност, Проф. д-р Николай ЯръмовПълният атриовентрикуларен канал представлява комбинация от Ostium primum предсърден дефект и висок дефект на междукамерната преграда. Характеризира се с една обща атриовентрикуларна клапа, която преминава през дефекта. Общата A-V - клапа има шест платна, три в ляво и три в дясно, като често горните платна от ляво и дясно могат да оформят едно общо платно.

Последно променен на Неделя, 29 Април 2012 10:16

Пълно аномално вливане на пулмоналните вени

Печат

тотално аномално вливане на пулмоналните артерии, повлияване на белодробното съдово съпротивление, балонна септостомия, се увеличава размера на междупредсърдния дефект, пластика на междупредсърдния дефектПонятието пълно /тотално/ аномално вливане на пулмоналните вени показва, че пулмоналните вени не се вливат директно в лявото предсърдие. Кръвта носeна от тях, достига лявото предсърдие посредством междупредсърден дефект или останал отворен foramen ovale. В зависимост от локализацията на комуникацията между пулмоналното венозно връщане и системното венозно кръвообръшение се разграничават три основни типа на тази аномалия:

Последно променен на Неделя, 29 Април 2012 10:13

Страница 1 от 4