Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Детска хирургия Хипертрофична пилорна стеноза

Хипертрофична пилорна стеноза

Печат

Вродената хипертрофична пилорна стеноза, хипертрофия на пилорната мускулатура, стесняване и удължаване на пилорния канал, нарушена евакуация на стомашното съдържимо, пилорен тумор, наличието на удължен и стеснен пилорен канал, надлъжна екстрамукозна пилоромиотомия


Вродената хипертрофична пилорна стеноза е най-разпространената аномалия на храносмилателния тракт. Среща се при едно на 500 живородени деца и засяга предимно момчетата в съотношение 4:1.

Представлява хипертрофия на пилорната мускулатура, стесняване и удължаване на пилорния канал, което води до нарушена евакуация на стомашното съдържимо. 

Етиопатогенеза
Счита се, че има известно генетично предразположение. Доказано е влиянието на различни пептиди и невротрансмитери, Установени са намалени ганглиеви елементи и нарушена миелизация на нервните влакна, което предизвиква траен пилорен спазъм.
 

Клинична картина
Заболяването се проявява клинически на 3 - 5 седмица от раждането, за който период се оформя хипертрофичния "пилорен тумор".

Характерна е следната триада симптоми:
- Повръщане "на фонтан" на цялата приета храна, което става залпово почти след всяко хранене. В повърнатите материи няма примеси на жлъчка
- Прогресивна дехидратация и хипотрофия
- Нарушена дефекация
Относително рядко се наблюдава иктеричен синдром. Отклоненията в биохимичните показатели се състоят в хипонатриемия, хипокалиемия, хипохлоремия, появява се тежка метаболитна алкалоза. Налице е хемоконцентрация.
При обективното изследване може да се палпира туморно образувание в дясното подребрие и да се наблюдава патологична стомашна перисталтика.
 

Диагноза
Съвременният диагностичен метод е ехографското изследване. За патологични се смятат стойностите на дължината на пилорния канал над 16 мм и дебелината на пилорната мускулатура над 4 мм.
Рентгеноконтрастното изследване се прилага по-рядко поради голямото лъчево натоварване. Характерни се следните белези: силно дилатиран стомах, наличието на удължен и стеснен пилорен канал, който може да се изобрази като релси или във вид на шипче.
Диференциална диагноза се прави с гастро-езофагеален рефлукс, пилороспазъм, симптоматични повръщания.
 

Лечение
Лечението оперативно. Извършва се в порядък на отложена спешност до 48 час от диагностицирането на заболяването. Прилага се методиката на Ramsted - т.н. надлъжна екстрамукозна пилоромиотомия. Тя се състои в надлъжно прерязване на пилорната мускулатура, без да се засяга мукозата, като краищата на мускулния разрез се раздалечават с инструмент, така че освободената мукоза да пролабира в инцизията. Следоперативните резултати са отлични.


Източник на информация:

РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ С АТЛАС ТОМ XIII.