Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Детска хирургия Вродени хиатални хернии

Вродени хиатални хернии

Печат

хиатална херния, Параезофагеална херния, при която кардията е на нормалното си място, а само част от стомаха е херниран в гръдната кухина


Хиатална херния е транзиторното или трайно навлизане на кардията и стомаха през патологично променения хиатален отвор в гръдната клетка. Тя има хениален сак, съставен от париеталния перитонеум и париеталната плевра. Хиаталната херния е свързана тясно със симптомокомплекса на рефлуксната болест.


Класификация
Различават се три основни типа:
- Аксиална (плъзгаща се), при която кардията стои високо в гръдната кухина, последвана от част на стомаха. Разделят се на малки, средни и големи (т.н. Thoraxmagen).
- Параезофагеална, при която кардията е на нормалното си място, а само част от стомаха е херниран в гръдната кухина. В редки случаи там се намира целия стомах (т.н. upside-down-stomach).
- Смесени, които се срещат рядко и представляват комбинация от първите два типа.

 
Клинична картина
Голямата стомашна херния при новородените дава клинична симптоматика свързана с проявите на притискане на белия дроб и затруднение в храненето на детето. В кърмаческа възраст средните и малки хиатални хернии имат типичните симптоми на ГЕР - повръщане, хипотрофия, хронична пулмопатия.
 

Диагностика
При нативното рентгеново изследване на гръдния кош може да се види патологично разположен стомашен мехур, най-често в дясната гръдна половина. Контрастната езофагография решава диагнозата. При клинични данни за рефлуксна болест се извършва фиброезофагоскопия, с която се определя степента на рефлукс-езофагита.
 

Лечение
Оперативната тактика е същата като при рефлуксната болест. При лапаротомията се освобождава и резецира херниалния сак, хиатусът се стеснява и се извършва минимална антирефлуксна пластика - фундо- диафрагмопексия или предна хемифундопликация.
 

Ретростернали хернии (Morgagni)
Диагностицират се случайно. Херниални отвори са дясно разположената цепка на Larrey и левия стерно-костален отвор на Morgagni. Поради тази локализация е по-правилно да се наричат парастернални. Те могат да бъдат едностранни или двустранни. Хернира се предимно черен дроб или дебело черво, обвити с перитонеум. Същинската ретростернална херния е в резултат на дефект в срединната линия.
Оплакванията са нетипични.

Диагнозата се поставя при рентгеновото изследване.

Лечението е хирургично.

Източник на информация:

РЪКОВОДСТВО ПО ХИРУРГИЯ С АТЛАС ТОМ XIII.