Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Образна диагностика

Образна диагностика|Списание за хирургия и медицина

Онлайн тест за определяне на риска от развитие на рак на млечна жлеза, рак на яйчници, и вероятност от генни мутации

Печат

mam

Последно променен на Петък, 23 Април 2021 14:00

Показания за бронхологично изследване

Печат

fibrobronhoskopiaa

Фибробронхоскопията има водеща роля в диагностичното и терапевтичното пове­дение в пулмологията и гръдната хирургия. Показанията за ФБС дава Ikeda: а) кръвотечение от дихателните пътища; б) не­обосновано дълго персистираща хронична кашлица; в) дрезгав глас; г) рентгенологично видимо засенчване в белия дроб. Landa (1978) разделя показанията на диагностични и терапевтични, а Американската торакал­на асоциация (1986) първа систематизира индикациите за ендоскопско изследване на трахеобронхиалното дърво (ТБД):

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 18:40

Торакоцентеза

Печат

Thoracentesis

Натрупването на течност в плевралната кухина е често срещан проблем с разнообразна етиология. Когато се предполага, че причина за плевралния излив е системно заболяване, като сърдечна или бъбречна недостатъчност, се започва неговото системно лечение и се отчитат резултатите от него преди преминаването към торакоцентеза.

Последно променен на Сряда, 07 Август 2019 20:21

Страница 1 от 9