Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория

Пълна кръвна картина|Списание за хирургия и медицина

Хемоглобин А2

Печат

Хемоглобин А2 се използва за разграничаване на алфа таласемия от бета таласемия,hemoglobin a2 thalassemia,мегалобластна анемия          

                                                                        

 

1,5 - 3,5 %

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 16:05
Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.

Хемоглобин A1c, гликохемоглобин, гликиран хемоглобин

Печат

Гликираният хемоглобин A1c е показател за контрола на захарния диабет,hemoglobin A1c,< 6,5% показва добра компенсация на захарния диабет,удължен живот на еритроцитите - железен дефицит     

                                                      

< 6,5% показва добра компенсация на захарния диабет

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 16:06
Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.

Хемоглобин - електрофореза на хемоглобин

Печат

Електрофореза на хемоглобин се използва за доказване на вродени варианти на хемоглобина,what is hemoglobin,                                                                

Hb A > 95% и без наличие на патологични варианти

Последно променен на Понеделник, 06 Юли 2015 16:07
Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.

Страница 9 от 34