Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория

Пълна кръвна картина|Списание за хирургия и медицина

Желязо свързващ капацитет (ЖСК)

Печат

 Желязо свързващи продукти (ЖСК) се използва за диагностика на отклонения в железния метаболизъм             

 

 

 

44 - 66 mmol/L

Последно променен на Неделя, 05 Юли 2015 16:29

Калций – общ

Печат

Изследване на калций ,хиперпаратиреоидизъм, бъбречна недостатъчност, откриване на нарушения в калциевия метаболизъм                                                                                                                                                  в серум: 2,23 – 2,63 mmol/L

в урина: < 63 mmol/L/24 часа

Последно променен на Неделя, 05 Юли 2015 16:30

Карциноембрионален антиген (CEA)

Печат

Карциноембрионален антиген (CEA), пациенти с рак на органите продуциращи CEA,Хемоконцентрация       

                                                   

 

в серум: 0 – 5 mg/L

Последно променен на Неделя, 05 Юли 2015 16:30

Страница 5 от 34