Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Анти-митохондриални антитела АМА

Анти-митохондриални антитела АМА

Печат
Сподели

Изследване на антимитохондриални  антитела,първична билиарна цироза,хронични автоимунни хепатити,

 

 

Заболявания:

 При: първична билиарна цироза, хронични автоимунни хепатити.

 

Коментар: Висок титър с голяма вероятност показва наличие на първична билиарна цироза.

 

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

 

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.