Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Карциноембрионален антиген (CEA)

Карциноембрионален антиген (CEA)

Печат
Сподели

Карциноембрионален антиген (CEA), пациенти с рак на органите продуциращи CEA,Хемоконцентрация       

                                                   

 

в серум: 0 – 5 mg/L

 

Заболяване:

 Повишен при: карцином на: дебело черво, панкреас, стомах, бял дроб, гърда и матката

 

Други причини за отклонения:

Повишен при: хемоконцентрация; БН

Намален при: прием на Heparin и антикоагуланти.

 

Коментар: 

Използва се основно за проследяване на пациентите с рак на органите продуциращи СЕА.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

 

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.