Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Кислородна сатурация на хемоглобина

Кислородна сатурация на хемоглобина

Печат

 кислородотерапия, Кислородна сатурация на хемоглобина   

                                                        

94 - 98 %  

 

Заболявания:

Увеличена при: хипервентилация

Намалена при:  пневмония, ХОББ, БТЕ, СН

 

Други причини за отклонение:

Увеличена при: хипервентилация, кислородолечение

Намалена при: хипотония

 

Коментар:

Заедно с pO2 и pCO2 при дихателна недостатъчност. У пациенти на кислородотерапия сатурацията е висока.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев