Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Холестерол

Холестерол

Печат
Сподели

Холестерол се използва за скрининг на риска от ИБС,Изследване на холестерол,прием на тиазидни диуретици     

                                                  

 

< 5,2 mmol/L

 

 

Заболяване:

Повишен при: хиперлипедимии; механична жълтеница; нефрозен синдром; хипотиреоидизъм; хронична БН; диабет

Намален при: хипертиреоидизъм; цироза;

 

Други причини за отклонения:

Повишен при: прием на тиазидни диуретици, бета блокери, амиодарон, глюкокортикостероиди, орални контрацептиви.

Намален при: остро заболяване; прием на тиреоидни хормони; кетоконазол; калциеви антагонисти; хиполипидемични медикаменти.

 

Коментар: 

Използва се за скриниг на риска от ИБС. Решението за започване на лечение следва да се базира на нивото на LDL холестерола.

 

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев

Author Profile: Проф. д-р Захари Кръстев

This author has published 100 articles so far. More info about the author is coming soon.