Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Хемоглобин - електрофореза на хемоглобин

Хемоглобин - електрофореза на хемоглобин

Печат

Електрофореза на хемоглобин се използва за доказване на вродени варианти на хемоглобина,what is hemoglobin,                                                                

Hb A > 95% и без наличие на патологични варианти

 

Заболяване:

Патологични варианти се срещат при хемоглобинопатии.


Коментар: 

Най-често се използва за доказване на вродени варианти на хемоглобина, като причина за хемолитична анемия.

 

 

 Проф. Д-р Захари Кръстев