Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Креатинин

Креатинин

Печат

Креатинин се използва за проследяване на бъбречна функция,Креатинин повышен               

                                                             

серум: 62 – 133 mmol/L

урина: 8,8 – 17,6 mmol/L/24 часа

 

Заболяване:

Повишен при: бъбречна недостатъчност; рабдомиолиза;

 

Други причини за отклонения:

Повишен при: прием на нефротоксични медикаменти; дехидратация;

Намален при: вегетарианска диета; хиперхидратация.

 

Коментар:

Използва се самостоятелно и заедно с BUN за проследяване на бъбречната функция. При възрастни с леко влошена бъбречна функция е възможно да се установи нормален серумен креатинин и се налага измерването на креатининовия клирънс.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев