Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория рН

рН

Печат

Изследване на pH,Алкално-киселинно равновесие,метаболитна или респираторна алкалоза,интерстициално белодробно увреждане,бъбречна тубулна ацидоза,метаболитна и респираторна ацидоза

                                                                 

7,36 - 7,44

 

Заболявания:

Увеличено при: метаболитна или респираторна алкалоза и в частност повръщане, интерстициално белодробно увреждане, застойна сърдечна недостатъчност

Намалено при: метаболитна и респираторна ацидоза, в частност кетоацидоза, олигурия, диария, бъбречна тубулна ацидоза, дихателна недостатъчност, бъбречна недостатъчност

 

Други причини за отклонение:

Увеличено при: прием на антиациди, диуретици

 

Коментар:

Използва се за проследяване на алкално-киселинното състояние. Трябва да се интерпретира съвместно с промените на бикарбонатите и рСО2.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев