Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Имуноглобулин A (Ig A)

Имуноглобулин A (Ig A)

Печат

Иследване на имуноглобулин A,Бъбречни заболявания,IgA продуциращ миелом,мултиплен миелом (непродуциращ IgA)

 

                                                                                                                

1 - 4,5 g/L

 

Заболяване:

Увеличен при: IgA продуциращ миелом, злоупотреба с алкохол.

Намален при: вроден IgA дефицит, мултиплен миелом (непродуциращ IgA)

 

Други причини за отклонение:

Намален при: плазмафереза, нефрозен синдром, бременност, глюкокортикоиди.

 

Коментар:

 

Обикновенно се използва заедно с IgG и IgM за диагноза и проследяване на пациенти с миелом, имунодефицитни и автоимунни състояния. След злоупотреба с алкохол остава повишен 6 месеца след прекратяване на интоксикацията.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев