Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Креатинин

Креатинин

Печат

Креатинин се използва за проследяване на бъбречната функция,прием на нефротоксични медикаменти,      

                                                                                                           

серум: 62 – 133 mmol/L

урина: 8,8 – 17,6 mmol/L/24 часа

 

Заболявания:

Повишен при:

БН; рабдомиолиза;

 

Други причини за отклонения:

Повишен при:

прием на нефротоксични медикаменти; дехидратация;

Намален при:

вегетарианска диета; хиперхидратация.

 

Коментар:

Използва се самостоятелно и заедно с BUN за проследяване на бъбречната функция. При възрастни с леко влошена бъбречна функция е възможно да се установи нормален серумен креатинин и се налага измерването на креатининовия клирънс.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев