Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Аланин аминотрансфераза - АЛАТ

Аланин аминотрансфераза - АЛАТ

Печат

чернодробно увреждане, остър миокарден инфаркт, алат, дистрофия и некроза на хепатоцитите, инфаркт на бъбрека

                                                                                                       

8 - 40 U/L

 

Заболявания :


Нараства при: дистрофия и некроза на хепатоцитите (клетки на черния дроб), умерено при обширен остър миокарден инфаркт; тежко заболяване на скелетните мускули; инфаркт на бъбрека.

 

Намалява при: дефицит на Вит.В 6

 

Други причини за отклонения: Нараства при: затлъстяване; прием на лекарства, увреждащи черния дроб или скелетната мускулатура.

 

Коментар: Увеличение под 5 пъти е характерно за хроничен хепатит, 10-40 пъти се наблюдава при остри хепатити, над 40 пъти при токсични хепатити.

 

 

                                                                           Проф. Д-р Захари Кръстев