Специализирано списание за хирургия и медицина: Здраве Лаборатория Еритроцити

Еритроцити

Печат

 Полицитемия вера, тумори продуциращи еритропоетин, брой на ретикулоцитите, диагностициране на различните видове анемии       

                                                                                          

мъже: 4,3 - 5,7 х 10/12/L;

жени: 3,8 - 5,1 х 10/12/L

 

Заболявания:

Увеличени при: Полицитемия вера, ХОББ, тумори продуциращи еритропоетин

Намалени при: анемии с различна етиология

 

Други причини за отклонения:

Увеличени при: хемоконцентрация

 

Коментар:

Заедно с хемоглобин, хематокрит, морфология на еритроцитите и брой на ретикулоцитите се използват за диагностициране на различните видове анемии.

 

 

Проф. Д-р Захари Кръстев