Лекции по хирургия (Доц.Нинов)

Печат
LEK

1. Вродени аномалии на лицево-челюстната област. Заешка уста. Вълча уста. Принципи на лечение.

2. Наранявания в лицево- челюстната област. Открити и закрити.

3. Възпалителни процеси на лицево- челюстната област. Тумори.

4. Вродени, травматични, възпалителни заболявания в областта на шията. Тумори.

5. Струми. Особени форми на струмата.

6. Базедова болест.

7. Карцином на щитовидната жлеза.

8. Гръдни травми- закрити и открити. Пневмоторакс. Хемоторакс.

  

Прочети още

Пневмоторакс - Доц. Евелин Обретенов

Травми на гръдната стена - Доц. Евелин Обретенов

 

9. Остър и хроничен мастит. Абсцеси.

10. Доброкачествени новообразования. Предракови заболявания на млечната жлеза.

11. Карцином на млечната жлеза.

12. Кисти на белия дроб- вродени и придобити. Ехинокок на белия дроб.

13. Тумори на белия дроб. Карцином.

14. Абсцеси на белия дроб. Гангрена на белия дроб. Бронхиектазии.

15. Спонтанен пневмоторакс. Емпиеми и метастатични тумори на плеврата.

16. Медиастинити.

17. Тумори и кисти на медиастинума. Синдром на вена кава супериор. Медиастинален емфизем.

18. Вродени заболявания на хранопровода. Дивертикули. Стриктури.

19. Кардиоспазъм /ахалазия/.

20.Тумори на хранопровода. Карцином.

21. Исхемични заболявания на крайниците. Остра артериална недостатъчност. Лечение.

22. Болест на Бюргер. Болест на Рейно.

23. Атеросклеротична и диабетична гангрена на крайниците.

24. Варици на крайниците.

25. Тромбофлебит, флебит, флеботромбоза. Постфлебитен синдром.

26. Лимфангит, лимфаденит, елефантиази.

27. Особености на предната коремна сстена и общо учение за херниите.

28. Ингвинални хернии.

29. Бедрена херния.

30. Пъпна херния, кисти и фистули на пъпа.

31. Диафрагмални хернии- вродени и придобити и други вътрешни хернии.

32. Заболявания на стомаха. Язвена болест на стомаха и дуоденума. Съвременно хирургично лечение.

33. Стеноза на пилора.

34. Кървяща язва.

35. Перфорирала язва.

36. Волвулус на стомаха. Гастроптозис, безоари, чужди тела и други заболявания на стомаха и дуоденума.

37. Карцином на стомаха. Усложнения. Операции при различни локализиции.

38. Предракови заболявания на стомаха: полипоза, гастрит, неврином, фибром, миом. Други тумори.

39. Жлъчно- каменна болест. Формиране на жлъчни конкременти. Клинична картина и усложнения.

40. Холецистити.

41.Холецистопатии и възпалителни заболявания на жлъчните пътища.

42. Черен дроб. Травма на чрения дроб и жлъчната система.

43. Ехинокок на черния дроб.

44. Абсцеси на чрения дроб.

45. Тумори на черния дроб, жлъчния мехур и жлъчните пътища.

46. Панкреас- вродени и травматични заболявания.

47. Остър панкреатит, форми. Етиопатогенеза. Лечение.

48. Хроничен панкреатит. Кисти и фистули на панкреаса.

49. Карцином на панкреаса. Операции при различните локализации.

50. Доброкачествени ендокринни тумори на панкреаса.

51. Вродени аномалии на слезка. Кръвни заболявания с хирургично лечение.

52. Травми на слезката. Клинична картина и поведение.

53. Тумори на слезката, кисти, лимфогрануломатоза.

54. Остър апендицит- форми, клинична картина, лечение.

55. Остър апендицит при деца, възрастни и бременни.

56. Хроничен апендицит. Мезентериален лимфаденит.

57. Дивертикулум Мекели. Дивертикулит. Хеморагия. Перфорация.

58. Терминален илеит. Тънкочревни тумори. Болест на Кроун.

59. Заболявания на дебелото черво- вродени. Дивертикулоза. Улцеро- хеморагичен колит. Туберкулоза. Полипи. Полипоза.

60. Рак на деберото черво. Особености в зависимост от локализацията.

61. Травма на коремната стена и коремните органи.

62. Множествени и съчетани травми.

63. Илеуси- класификация, патофизиологични механизми.

64. Странгулационен илеус. Волвулус на сигмата.

65. Обтурационен илеус.

66. Инвагинация.

67. Мезентериална тромбоза.

68. Перитонити- етиопатогенеза, форми, лечение.

69. По- редки форми на перитонит. Абдоминален сепсис.

70. Заболявания на ректума. Диагностични особености. Диференциална диагноза.

71. Карцином на ректума.

72. Хемороиди. Анална фисура.

73. Пролапс на ануса и ректума.

74. Травмени, вродени и други заболявания на ануса и правото черво.

75. Парапроктити и абсцеси.

76. Хроничен фистулозен парапроктит.

77. Вродени заболявания на дебелото черво. Морбус Хиршпрунг. Долихосигма. Долихоколон.

78. Остър хирургичен корем.

79. Тромбоемболични усложнения.

80. Основни принципи на лапароскопската хирургия.

Подкрепете ни във Facebook! Харесайте нашата страница!

Powered By MySurgery