Специализирано списание за хирургия и медицина: Журнал Лекции по акушерство и гинекология