Специализирано списание за хирургия и медицина: Журнал Лекции по хематология