Специализирано списание за хирургия и медицина: Журнал Х. Лозанов. Увеличаване на бюст със субфасциален достъп - клиничен случай.Журнал "MySurgery.bg", Юни 2014. ISSN: 1314-6785

Х. Лозанов. Увеличаване на бюст със субфасциален достъп - клиничен случай.Журнал "MySurgery.bg", Юни 2014. ISSN: 1314-6785

Е-мейл Печат

Увеличаване на бюст със субфасциален достъп - Клиничен случай

Д-Р Христо Лозанов ДМ

Специалист по пластична реконструктивна и естетична хирургия - ВМА-МБАЛ София


Резюме

Добрата хирургична практика изисква добро планиране и добра подготовка. Това налага добър подбор на импланта и добър подбор на хирургичната техника. С цел избягване на ранни и късни усложнения. Анализът на случаите е обнадеждаващ за практиката поради надеждността на метода.

Материал

В този труд разглеждаме 2 пациентки преминали през оперативна интервенция за увеличаване на бюста .И двете не желаеха да преминат от Б в Ц размер. Идвете бяха под 25 години .

Метод

При тях се изпълни Аугментационна мамапластика с план субфасциално разположение на имплантите като и в двата случая се направи първична аугментационна мамапластика. При една от пациентките се наложи поставяне на епидурален катетър с цел копиране на болките в ранният следоперативен период . Разстоянията от клавикулата да ареолата варират от 17-19 см .Достъпът, който се осъществи бе на 1 см каудално от инфрамамарната гънка, като при едната пациентка асиметрията бе ясно изразена и чрез този метод се компенсира частично. Шевната техника се осъществи послойно като PDS  конци се използваха за подкожен шев.

Преди

 

predi_operaciq

 

След

 

sled_operaciq


Заключение

Всички пациенти изразиха задоволство от аугментацията след  приложената методика като това се прояви както в ранният,  така и в късния следоперативен период. Трансаксиларната техника ние считаме за контраиндикация при пациентки с тубуларни гърди и при пациенти с изразено птоза 2-3 степен а също така и при изразена асиметрия за това използвахме периареоларна. Изследването на пациентите продължи 30 месеца като риплинг не се установи птоза също.

Следоперативни усложннения не се наблюдаваха

Книгопис:

1-Cardenas L, Ramirez R. (2006) Aumentagion / Mastopexy: How to select and perform the proper technique. Aesth.Plast.Surg.30:21-33.

2-Elliott LF. (2002) Circumareolar mastopexy with augmentation. Clin Plast Surg 29:337-347.

3-Heden P, Jernbeck J, Hober M.(2001). Breast augmentation with anatomical cohesive gel implants: The World’s largest Current Experience. Clin. Plast. Surg.28(3):531-552.

4-Puckett Cl, Meyer VH, Reinisch JF (1985) Crescent mastopexy and augmentation. Plast Reconstr Surg 75:533-543,

5-Regnault P. (1976) Brest ptosis: Definition and treatment. Clin Plast Surg 3: 193.

6-Spear SL, Low M, Ducic I.(2003). Revision augmentation mastopexy: Indications, operations and outcomes. Ann Plast Surg 51:540-546,

7-Spear SL. (2003) Aumentation / mastopexy: ”Surgeon, beware”. Plast Reconstr Surg 112:905-906.

8-Spear SL, Mardini S.(2001).Alternative filler materials and new implant designs .What´s available and what´s on the horizon?. Clin.Plast.Surg.28(3)435-443.

9-Spear SL, Pelletiere CV, Menon N (2004) One-stage augmentation combined with mastopexy: Aesthetic results and patient satisfaction. Aesth. Plast..Surg 28:259-267.

10-Tebbetts JB (2001). Dual-plane breast augmentation: Optimizing implant-soft tissue relationships in a wide range of breast types. Plast Reconstr Surg 107:1255-1272.

11-Tebbetts JB (2001).Alternatives and trade-offs in breast augmentation. Clin.Plast.Surg 28(3):485-500.

12-Tebbetts JB (2001).Patient evaluation, operative planning, and surgical techniques to increase control and reduce morbidity and reoperations in breast augmentation. Clin Plast Surg.28(3):501-521.

13-Tebbetts JB(2001).Breast augmentation with full-height anatomic saline implants: The Pros and Cons. Clin.Plast.Surg.28(3):567-577.

14-Tebbetts JB. An approach that integrates patient education and informed consent in breast augmentation. Plast Reconstr Surg. 2002;110(3):971-978

15-Food and Drug Administration. U.S. Food and Drug Administration. Product labeling data for Mentor and Allergan/Inamed core studies of saline implants.Online. Available: Http://www.fda.gov/

16- Food and Drug Administration. U.S. Food and Drug Administration. Product labeling data for Mentor and Allergan /Inamed core studies of conventional silicone gel implants. Online. Available: Http://www.fda.gov/

17-James W. Smith. Augmentation Mammaplasty.

Ключови думи:

увеличаване на бюст, аугментационна пластика, имплант