Специализирано списание за хирургия и медицина: Журнал Х. Лозанов. Приложение на дермални филъри - клиничен случай.Журнал "MySurgery.bg", Юни 2014. ISSN: 1314-6785

Х. Лозанов. Приложение на дермални филъри - клиничен случай.Журнал "MySurgery.bg", Юни 2014. ISSN: 1314-6785

Е-мейл Печат

Приложение на дермални филъри - Клиничен случай

Д-р Х Лозанов ДМ

Специалист по Пластична реконструктивна и естетична хирургия във ВМА-МБАЛ София

Резюме

Напоследък в хирургичната практика доста се разпространи прилагане то на дермални филъри .Мекотъканната аугментация все повече се прилага от различни специалисти по дерматология и пластична хирургя.Това създаде и стандарт за това на какви условия трябва да отговаря един дермален филър .Cпоред Bowman et al филъра би трябвало да е нетоксичен ,неалергичен ,дълготраен и нетератогенен.

В исторически план съобщенията за поставянето на дермални започват с поставянето на парафин ,а опитите за поставяне на собствена автоложна мазнина датират от над 100г

Филърите могат да се разделят на разграждащи се и неразграждащи се от организма . Хиалуроновата киселина спада към ,разграждащите се  филъри.

Материал

В настоящата публикация разглеждаме 10 пациентки с поставен дермален филър в областта на устните .От тях 4 развиха грануломатозна реакция след 3-то поставяне .Прави впечатление че само 3 от пациентките са посещавали различни практики, а тези при които се е прилагал само един вид продукт не страдат от странични реакции в период от 4 години от проследяването . При една от пациентките се получиха алергични реакции след което разви иридоциклит ,това по анамнестични данни не се свързва с поставянето на дермален филър .

Метод

Поставянето на дермалните филъри се извършва по типичен начин като предпочитанията в нашата практика са да се поставя филъра в т. нар. повърхностен дермис .Препарати като Жуведерм и др по принцип поставяме в по-дълбокия дермис с цел попълване на по –прононсирани дефекти .Инжектирането в дермиса прилагаме с филъри, които притежават ясни индикации за това .Напоследък прилагаме т. нар. пунктирна текника с много добър резултат Задължително условие при тази методика е когато се прилага да се изпълнява поставянето на точно количество, симетрично и от двете страни, при по повърхностните филъри това не винаги е така, тъи като желанията на пациента може частично да променят протокола на работа в много малки дозировки .Антеградният подход е опасен тъи като може да се получат хематоми и за това ние препоръчваме линеалното поставяне .При инжектиране е добра практика преди всяко спусъчно изстрелване на медикамент да се аспирира, за да сте сигурни, че не се намирате в кръвоносен съд.

PREDI_SLED

 

Заключение

Поставянето на хиалуронова киселина  е добър метод за увеличаване на устни и попълване на дефекти в областта на лицето. Инжектираме само високо пречистена хиалуронова киселина преминала през одобрението на ФАЛ-САЩ.Методиките за приложение са надеждни като всеки пациент се изследва след това в профилактични контролни прегледи .

Книгопис :

1.Bowman P Narins RS2005 Hylans and soft tissue augmentation In.Carruthers J.Carruters ,Producers in cosmetic dermatology ;Soft tissue augmentation  WB Saunders ,Philadelphia pp33-54

2.Friedman Pmafong E,Kauvar ,A Geronemus 2002 , Safety data of injektable nonanimal stabilized hyaluronicacid gel for soft tissue augmentation Dermatol Surg 28 :491-494

3.Monheit GD,Coleman KM2006 Hyaluronic acid fillers .DermatolTher 19;141-150

4.Klein A ,Elson M 2000 The history of substances for soft tissue augmentation.Dermatol surg26 :1096-1105

Ключови думи:

дермален филър, хиалуронова киселина,