Специализирано списание за хирургия и медицина: Surgery circle Конспекти за зачисляване за специализация към МУ София Фармация Конспект за конкурс за зачисляване за специализация по МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ (ЗА НЕМЕДИЦИ)

Конспект за конкурс за зачисляване за специализация по МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ (ЗА НЕМЕДИЦИ)

0.0/5 rating 0 votes

Share this product