Иновативна система за прилагане на цимент при балонна кифопластика

Печат

spine

На EuroSpine 2010 във Виена, чиито повече от 2000 активни участници бият всички рекорди по aктивно посещение, е обявено въвеждането на пазара в Европа на системата за прилагане на цимент CDS Kyphon. Проф. д-р Михаел Огон [Michael Ogon], заедно с проф. д-р Джоузеф Г. Грос [Josef G. Grohs], от страна на отговорните домакини, обявяват: „Ние сме щастливи, че толкова много заинтересовани хора и признати специалисти по вертебрология от всички континенти са дошли във Виена, за да се информират за най-новите научни изследвания и бъдещото развитие на медицината".

 

 

Фрактурите вследствие компресия на гръбнака все още са сериозен здравен проблем, независимо от наличието на ефективни възможности за лечение: те са болезнени, отчасти остават клинично недиагностицирани и неправилно лекувани; те увеличават многократно риска от последващи фрактури при остеопороза. Само трима от сто пациенти получават балонна кифопластика, която за разлика от поевтината, но с повече усложнения вертебропластика не само директно облекчава болките на пациентите, но също така подобрява деформацията на гръбнака (кифоза).  

Д-р Томас Блатерт [Thomas Blattert] от ортопедичната клиника в Шварцах отбелязва, че често хирургът не включва в уравнението другите вътрешни аспекти, свързани с кифозата: значителното ограничение на качеството на живот, намаления вследствие на кифозата капацитет на белите дробове, намаления жизнен капацитет, загуба на апетит, намалена активност и произтичащата от това по-нататъшна загуба на костна плътност, и в крайна сметка – повишената смъртност при пациентите с остеопороза.


Най-доброто е враг на доброто
При кифопластиката основен недостатък в сравнение с по-евтиния хирургичен вариант вертебропластика е големият дял на случаите на изтичане на цимент в околните меки тъкани и по-специално в епидуралното пространство (30-73%) и ограничените възможности за корекция на гръбначната деформация (кифоза).Вертебропластиката служи само за стабилизиране на фрактурата без да коригира вертебралната деформация. Тъй като тя не отваря място за запълване с цимент, неговото поставяне изисква по-голям мануален натиск, вследствие на което става по-лесно изтичането на цимента.Следва да се проучи и истината за разходите. Ако се проследят не само преките, но и непреките разходи, балонната кифопластика се откроява като икономически високоефективна, потвърждава д-р Карън Талмидж [Karen Talmadge] от ф. Medtronic, САЩ. С новата система за прилагане на цимент Kyphon е на разположение още един елемент в продуктовото портфолио на Medtronic за минимално инвазивно лечение на вертебрални фрактури вследствие компресия на гръбнака. Тя позволява на лекарите по време на прилагането на цимента да се намират на по-голямо разстояние от източника на рентгеново излъчване в сравнение със съществуващата система.
В рандомизирано контролирано проучване FREE е сравнена ефективността и безопасността на балонната кифопластика с консервативните методи на лечение при 300 пациенти с гръбначни фрактури вследствие на компресия. Едногодишните данни доказват ясното превъзходство на минимално инвазивна техника по отношение на болката, качеството на живот, функциите, подвижността със значителни разлики по отношение на подобрението след един месец. В групата с кифопластика има две сериозни нежелани реакции „serious adverse events" (1 хематом и 1 инфекция на пикочните пътища).
 

С новата система за прилагане на цимент, (Cement Delivery System,CDS) Medtronic разширява възможностите за контролирано прилагане на цимент и прави нови стъпки в лечението на гръбначни фрактури от всякакъв произход, причинени от остеопороза, през травматични до породени от тумори фрактури на гръбначния стълб.


  
Д-р Кристине Доминкус

Източник:
EuroSpine, пресконференция на Medtronic,
15 септември 2010 г.,Виена

Литература:

1 Wardlaw D et al: Efficacy and safety of
ballon kyphoplasty compared with nonsurgical
care for vertebral compression
fracture (FREE): a randomised controlled
trial. Lancet 2009; 373: 1016-24