Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Ортопедия

Ортопедия|Списание за хирургия и медицина

Автоложна матриксно индуцирана хондрогенеза. Лечение на дефекти на хрущяла с AMIC

Печат

Автоложна матриксно индуцирана хондрогенеза, лечение на дефекти на хрущяла, уврежданията на хрущяла на коленната става, артроза и увреждане на хрущяла на колянната става, стимулиране на костен мозък, трансплантация на хондроцитиС нарастване на големината на дефекта уврежданията на хрущяла на коленната става увеличават значително риска от артроза, тъй като все още интактният хрущял е претоварен биомеханично. Тъй като това са предимно млади пациенти, при оперативната терапия трябва да се търси такава реконструкция на дефекта, която запазва ставата.

Последно променен на Петък, 10 Юли 2015 22:49

Минимално инвазивен достъп: Отворът с размер на илик не е практичен

Печат

Имплантиране на тазобедрени ендопротези, протеза на тазобедрената става, минимално инвазивна хирургия на таза, хирургия на тазобедрената ставаТенденциите на минимално инвазивната хирургия за имплантиране на тазобедрени протези показват, че тук се засягат абсолютно положителни аспекти: по-малък достъп, по-щадящо засягане на залавните места на сухожилията и мускулите, а по този начин – възможности за по-ранно мобилизиране и отсъствие на болка. Но след приблизително шест седмици резултатът, сравнен с този при класическия достъп, е същият. Когато се говори за минимално инвазивен достъп, трябва да се знае, че и тук има най-различни методи. Затова най-напред трябва да се запитаме: Кой точно се има предвид? Дорзолатерален, вентролатерален или вентрален? Кой всъщност е минимално инвазивният и клинично най-ефикасният?

Последно променен на Петък, 10 Юли 2015 23:07

Тумори в областта на тазобедрената става

Печат

Тумори в областта на тазобедрената става, тумори на меките тъкани на проксималния фемур, тумори на таза, тумори на проксималния фемур, метастазите на проксималния фемур, резекции по Енекинг Enneking, хирургия на тазобедрената става, ортопедични обувкиТуморите около тазобедрената става са особено предизвикателство за онко-ортопедите. Според анатомичното си положение туморите се делят на тумори на костта и тумори на меките тъкани на проксималния фемур, на вътреставната част на тазобедрената става и тумори на таза.

Последно променен на Петък, 10 Юли 2015 23:24

Страница 7 от 18