Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Ортопедия

Ортопедия|Списание за хирургия и медицина

Биомеханика на стъпалото

Печат

Биомеханика на стъпалото - трите механизма (гредови, мрежовиден, мускулен) на стъпалото, които носят тежестта на човешкото тяло върху земята.Човешкото стъпало има две основни функции: поддържане и пренасяне на телесното тегло върху земята, както и придвижване на човека. Стъпалото има свойства, наподобяващи пружина, благодарение на които се разтяга при ходене и стъпване и поема силите на удар (импакт). При отблъскване „натрупаните“ сили се освобождават отново, като по този начин се намалява разходът на енергия при ходене.

Последно променен на Петък, 10 Юли 2015 23:02

Вторична остеопороза. Диагноза и лечение

Печат

osteoporosissСпоред предвижданията на СЗО до 2040 година броят на пациентите с остеопороза в Европа ще се удвои. Повишеният риск от фрактури е породен от намаляването на костната маса и нарушаването на микроархитектурата на костта. Остеопоротичните фрактури са предотвратимо усложнение при навреме поставена диагноза и започната терапия. В Австрия обаче адекватно лечение получават по-малко от една четвърт от болните с остеопороза.

Последно променен на Петък, 10 Юли 2015 23:30

Болка: Ролята на времето и пола

Печат

bolkata12Възприятието и преработването на болките зависят от различни вътрешни и външни фактори. Към тях спадат полът, предшестващият опит от преживени болки и не на последно място – моментът от деня. Болките намаляват качеството на живот, независимо от пола и времето, и са важен маркер за общото субективно състояние. Тяхното влияние стига до там, че появилите се моментни болки намаляват удовлетворението от живота като цяло.

Последно променен на Петък, 10 Юли 2015 23:22

Страница 6 от 18