Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Обща хирургия Поставяне на вътрекожни инжекции (въвкожни, интракутанни)

Поставяне на вътрекожни инжекции (въвкожни, интракутанни)

Печат
Поставяне на вътрекожни инжекции, пробата на Бурне - бруцелоза, пробата на Казони - ехинококоза, Туберкулинови проби – Манту Mantoux1. Същност – въвеждане на лекарственото веществото в самата кожа

2. Цел
Профилактична – противотуберкулозна ваксина, серумни профилактики и ваксинации
 

Диагностична – тествувания за проверяване реактивността на организма към различни алергени; туберкулинови проби; пробатана Казони (за ехинококоза); пробата на Бурне (за бруцелоза)
 

Лечебна – извършват се десенсибилизация на болни; новокаинови блокади по хода на нервните окончания


3. Места за извършване на вътрекожни инжекции:
Вътрешната радиална страна на предмишницата
 

Кожата на лявото рамо

От двете страни на гръбначния стълб

От двете страни на линия алба


4. Туберкулинови проби – Манту (Mantoux)
Изпитва се чувствителността към туберкулозните бактерии.
БЦЖ – за изграждане на имунитет (прави се на лявото рамо – 0,1 мл).
Манту е най – точната и прецизна проба утвърдена от СЗО. Извършва се с ППД (пречистен протеинов дериват). Отпуща се в ампули от 1 мл, с концентрация – 1 Е (за възрастни), 5 Е (за деца). Една ампула се използва за 8-10 пациента.


5. Необходими пособия
• Табличка
• Прецизна спринцовка
• Игла с късо и тънко тяло и остър връх (2 см)
• Спирт
• Памучни тампони
• Ампула ППД
• Бъбрековидно легенче

6. Начин на извършване
1) След почистване със спирт ампулата се отваря
2) Разтворът се изтегля с дълга стерилна игла, поставена на туберкулинова спринцовка
3) Инжектирането се извършва на вътрешната повърхност от средната трета на предмишницата
4) Мястото на убождане се почиства със спирт или етер
5) Изчаква се кожата на ръката да изсъхне
6) С лявата ръка кожата се опъва встрани
7) С дясната ръка бавно се въвежда разтвора в доза 0,10 мл
8) При инжектирането спринцовката се поставя успоредно на предмишницата
9) Изважда се иглата без да се попива мястото на убождане
10) Пациентът трябва да изчака 20 мин.без да спуска и стегне ръкава
11) Върху ръката се пише какво е направено (Пр: 27 март 07г - М)
12) При добре извършена туберкулинова проба на кожата се образува мехурче
13) Туберкулиновата реакция се отчита на 48-ия или 72-ия час след извършване на пробата.
За всяко изследвано лице се използват отделна спринцовка и игла. Туберкулиновите проби се извършват по лекарско назначние. Въвежда се САМО 0,10 мл от 1 мл. назависимо от това дали ще се появи габар. Несполучливо Манту може да се повтори едва след 1 месец. Правенето и отчитането на пробата се извършва от лекар или от специално обучена мед.сестра под контрола на лекар. Отворена ампула се използва едномоментно, остатъкът се изхвърля. Туберкулиновите ампули се съхраняват в хладилника на тъмно при тмпература от -2 до +8
Отчитането се извършва като се измерва напречния диаметър на инфилтрата с прозрачна милиметрова линийка. Зоната на еритема не се отчита. Реакция от:
 0 - 5 мм – отрицателен (няма имунитет към тубекулозни бактерии и трябва да се направи БЦЖ)
 5 - 10 мм – (+) положителен (има изграден имунитет)
 10 – 15 мм – (+ +) силно положителна (организма има много добър имунитет)
 Над 15 мм – задължителна консултация с диспансера. Тук организъм реагира мнго бурно и може да има туберкулинов процес (но не винаги говори за туберкулоза).


Литература:

Клинично-лабораторни резултати - подходи и избор на анализа, оценка и корелации” - I и II част (1996 и 1998)