Специализирано списание за хирургия и медицина: Mysurgery Новини Breast Unit ВМА София издаде нова книга "Заболявания на гърдата при мъже "

Breast Unit ВМА София издаде нова книга "Заболявания на гърдата при мъже "

Печат

рак на гърдата при мъже, гинекомастия лечение, гинекомастия операция, гинекомастия лекарства, лечение на гинекомастия, рак на гърдата мъже

Докато за заболяванията на женската гърда е отделено подобаващо голямо внимание, то гърдата при мъжа често е игнорирана поради нейната рудиментарност и нефункционираща природа.

 

 

  Независимо от това, мъжката гърда е източник на голямо разнообразие на доброкачествени и злокачествени заболявания , като особено внимание в клиничната практика трябва да се обръща на палпиращите се формации (абнормалитети), за да се гарантира тяхната точна характеристика и диагноза. 

През последните години има тенденция към увеличаване  на насочването на мъже към клиники, занимаващи се с проблеми на млечната жлеза. Информираността на здравните специалисти, както и на самите мъже по отношение на проблемите с мъжката гърда е от ключово значение за подобряване на поведението и прогнозата.

Настоящата монография включва пет глави, в които са разгледани епидемиологията, генетиката, патоморфологията, диагностиката и лечението на заболяванията на млечната жлеза при мъжа. Подробно внимание е обърнато на най-често срещаното състояние – гинекомастията, както и на карцинома на гърдата.

Надяваме се , че този труд ще отговори на нуждите на широк кръг от специалисти : хирурзи, онколози, патолози, общопрактикуващи лекари , както и на специализанти и студенти.


 

Юни, 2014,София                    

Авторите