Специализирано списание за хирургия и медицина: Mysurgery Новини Второ Online Училище по Онкология

Второ Online Училище по Онкология

Печат
ONCO_ACADEMY2Клуб "Млад Онколог" (активен член на ESMO) съвместно с "Българска Асоциация на Младите Хирурзи" (БАМХ) за втори път организира първия курс за Online обучение по медицинска онкология в България.

Досегашният ни опит от двугодишното факултативно обучение по медицинска онкология към МУ София, показа голям интерес от страна на студентите и много добри резултати от положения тест в края на курса. Затова решихме да дадем възможност на повече студенти по медицина и млади лекари в България да научат повече за тази специалност.

 

Програма на курса
 • 17 лекции по медицинска онкология
 • Водещи преподаватели от ВМА, СБАЛО, ИСУЛ, МБАЛ-Сердика
 • Обучението е Online!!!
 • Курсът е с продължителност 2 месеца от 20.11.2013 - 20.01.2014
 • Акредитация с максимален брой точки от БЛС!!!

Тестове:

 • Колоквиум - 10.01.2014
 • Финален тест - 25.01.2014

Курсът е предназначен за:

 • Студенти по хуманна медицина, които са провели факултативно обучение по фармакология
 • Лекари и специализанти по Медицинска онкология, Вътрешни болести, Хирургия, Гинекология, Урология, Патоанатомия, Лъчетерапия
 • Общопрактикуващи лекари
 • Студенти и магистри по фармация
 • Медицински сестри

Участниците ще получат:

 • Сертификат за участие от "Клуб Млад онколог" и "Българска Асоциация на Младите Хирурзи (БАМХ)", акредитиран с максимален брой точки от БЛС.
 • Сертификат за участие от Български Лекарски Съюз ще получат всички участници, които притежават УИН.
 • 3-ма от участиците с най-висок резултат от финалния тест ще могат да посетят Четвъртата международна среща на Клуб Млад Онколог (всички разноски са платени).
 • Всички участници с успеваемост на финалния тест над 70% ще получат подарък книга - "Заболявания на млечната жлеза" 2013 г. под редакцията на Доц. Георги Байчев.
 • Всички участници ще получат подарък книга от BAXTER ONCOLOGY - Selected Schedules of Therapy for Malignant Tumors 16th edition.

Акредитация

 •  БЛС ще даде на всеки участник по 1 точка за всяка лекция (общо 17 за всички лекции) + 5 точки за участие във финалния тест. Всеки участник ще получи сертификат от БЛС.


Може да се запишете по всяко време на курса!!!


Пожелаваме успех и приятни моменти при усвояването на нови знания.

Лекторите ще бъдем щастливи да отговаряме на Вашите въпроси и приемаме предложение за подобряване на този вид обучение.