Специализирано списание за хирургия и медицина: Mysurgery Медицински речник Аглутинация

Аглутинация

Печат

aglutinaciaСтрупване на купчинки на бактерии, еритроцити и други клетъчни елементи.

На латински език: agglutinatio.

На английски език: agglutination.