Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Кардиохирургия

Кардиохирургия|Списание за хирургия и медицина

Хирургично лечение на усложненията на острия миокарден инфаркт

Печат

Инфаркт на междукамерната преграда, настъпване на застойна сърдечна недостатъчност или шок, Аускултаторно се установява холосистолен шум по левия стернален ръб, напредък на сърдечната хирургия, Аневризма на лявата камера, симптомите на застойна сърдечна недостатъчностИнфаркт на междукамерната преграда с последващо образуване на дефект се наблюдава в около 1 % от случаите с остър миокарден инфаркт. Интервала между острия инфаркт и настъпващата руптура на междукамерната преграда варира между 1 и 12 дни.

Последно променен на Неделя, 29 Април 2012 10:13

Коарктация на аортата

Печат

коарктация на аортата е вродено заболяване,резекция и край в край анастомоза, аортография,операция на WaldhansenКоарктацията на аортата е относително често вродено заболяване, наблюдаващо се два пъти повече при мъжете, отколкото при жените. 98 % от всички коарктации се локализират в областта на аортния истмус.В около 40 % от тези пациенти аортната клапа е бикуспидна. Стеснението на аортата е обикновено добре локализирано и е резултат както от външно стеснение, така и от наличието на вътрелуменна мембрана.

Последно променен на Неделя, 29 Април 2012 10:17

Заболявания на трикуспидалната клапа

Печат

 уголемяване на клапния пръстен като следствие от дeснокамерна дилатация,заболяване на трикуспидалната клапа,трикуспидална регургитацияПатологичните промени на трикуспидалната клапа могат да бъдат функционални или органични. Трикуспидалната регургитация обикновено е функицонална /вторична/. Тя е резултат от уголемяване на клапния пръстен, като следствие от дeснокамерна дилатация.Причините за възникване на функционална недостатъчност на трикуспидалната клапа са митрално клапно
заболяване, белодробно сърце, първична пулмонална хипертония, инфаркт на дясната камера и някои вродени сърдечни заболявания.

Последно променен на Неделя, 29 Април 2012 10:19

Страница 2 от 4