Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Кардиохирургия Клапни протези

Клапни протези

Печат

клапни протези, биологични клапи, протезиране на трикуспидалната клапаБиологични клапи
Съвременната ера на биологичните клапи започна от 70-те години с въвеждането на глотаралдехида като средство за фиксиране на свински или говежди перикард, използван за производството на тези клапи. Те имат изключително нисък процент на тромбоемболизъм, поради което може да се избегне използването на антикоагуланти. Счита се. че и честотата на развитие на следоперативен протезен ендокардит е пo-ниска при биологичните клапи в сравнение с механичните, въпреки че редица изследвания опровергават този факт.

 

    

Основният проблем при биологичните клапи е тяхната издържливост. Дегенерацията на платната, калцификацията и структурните промени довеждат до нарушаване на клапната функция в близките 10-15 години.

Това естествено налага повторна операция за смяна на клапата. Особено отговорни за тези промени се считат неорганичните материи в биологичните клапи като стента или ринга, чрез който клапата или клапната протеза се залавя за сърдечната структура, съответно митралния или аортния клапен пръстен. През последните 10-15 години клинични изследователи и производители работят задълбочено за решаване на този проблем в две насоки:
 

1. Оптимизиране обработката на хетерографта с оглед свеждане до минимум на възможни дегенеративни промени.
 

2. Произвеждане на биологични протези без механични структури като стент или ринг.
 

Механични клапи
Понастоящем се използват едно или пвупластинкови механични клапи, които имат много добра продължителност на живот, дават нисък трансвалвуларен градиент и честота на тромбоемболизъм. Разбира се на фона на постоянна антикоагулантна терапия е сведен в рамките от 2 до 5 % на година. Усложненията от кървене, свързващи се с антикоагулантната терапия са сведени до 1,5-2 % за година.
 

Специфични индикации
Млади жени, които очакват бременност и раждане би трябвало да получават биологични клапи с оглед спестяване на антикоагулантната терапия и възможните усложнения по време на бременността. Кандидати за биологични клапи са и всички пациенти със специфични противопоказания за антикоагулантната терапия. Възрастни пациенти над 60 год. могат да се
разглеждат като кандидати за биологични клани особено на аортна позиция. При всички пациенти, при които се налага протезиране на трикуспидалната клапа се използват биологични клапи. Причината е високия процент тромбоемболични усложнения дори при оптимална антикоагулантна терапия поради ниската скорост на кръвния ток през трикуспидалната клапа

Във всички останали случаи механичните клапи са една прекрасна алтернатива, осигуряваща добро качество и продължителност на живот на пациента.

Литература:

Учебник по " Хирургични болести" под редакцията на проф. Н. Яръмов Издателство: Арсо Година на издаване: 2007