Специализирано списание за хирургия и медицина: Mysurgery Интервю

Интервю със специалист|Списание за хирургия и медицина

Интервю на тема: Безопасно и ефикасно прилагане на коксиби

Печат

Безопасно и ефикасно прилагане на коксиби, коксибите са важна опция в болкотерапията, рофекоксиб, Целекоксиб е относително безопасен и по отношение предизвикването на сърдечна недостатъчностСлед изтеглянето на рофекоксиб от пазара цялата група коксиби попадна под обстрел. И то несправедливо, както подчертава в разговора за “Ятрос Ортопедия” д-р В. Якш. Защото, когато се прилагат правилно, коксибите са важна опция в болкотерапията, като се има предвид високата им безопасност за гастроинтестиналния тракт.

Последно променен на Неделя, 09 Септември 2012 14:10

Интервю на тема: Протеза на глезенната става: Oт пълното противопоставяне до приемането

Печат

Протеза на глезенната става, Глезенна става операция, индикации и контраиндикации за протеза на глезенната става, Относителна индикация е артрозата на глезенната става с правилни оси на стъпалото, Относителна контраиндикация има и в случаите, когато преди операцията глезенната става е много слабо подвижна,артродезаПрез последните години замяната на стави с ендопротези успешно се извършва и при по-малките стави. В Австрия дискусиите по отношение на протезите на глезенната става са ожесточени, дългосрочните данни са съвсем малко. На заседанията отявлени застъпници спорят с крайни противници.

Последно променен на Неделя, 09 Септември 2012 14:14

Интервю на тема: Минимално инвазивно тазобедрено протезиране (МИТП): В западна Австрия се налага предният достъп

Печат

Протезиране на тазобедрената става, минимално инвазивният преден модифициран достъп по Смит-Петерсон, пациентите със затлъстяване не са контраиндикирани за лечение с минимално инвазивна цялостна тазобедрена ендопротеза, пациентите със затлъстяване се оперират по-лесно отпредВ нашето съвремие почти няма организирана среща по обща ортопедия без вниманието да е фокусирано върху темата минимално инвазивна хирургия (MIS). Независимо от декларираните застъпници и изявените противници актуалните теми за дискусия са изборът на достъпа и на подходящите имплантати.

Последно променен на Неделя, 09 Септември 2012 14:17

Страница 3 от 6