Специализирано списание за хирургия и медицина: Хирургия Детска хирургия

Детска хирургия|Списание за хирургия и медицина

Хипертрофична пилорна стеноза

Печат

Вродената хипертрофична пилорна стеноза, хипертрофия на пилорната мускулатура, стесняване и удължаване на пилорния канал, нарушена евакуация на стомашното съдържимо, пилорен тумор, наличието на удължен и стеснен пилорен канал, надлъжна екстрамукозна пилоромиотомия


Вродената хипертрофична пилорна стеноза е най-разпространената аномалия на храносмилателния тракт. Среща се при едно на 500 живородени деца и засяга предимно момчетата в съотношение 4:1.

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 17:10

Вродени хиатални хернии

Печат

хиатална херния, Параезофагеална херния, при която кардията е на нормалното си място, а само част от стомаха е херниран в гръдната кухина


Хиатална херния е транзиторното или трайно навлизане на кардията и стомаха през патологично променения хиатален отвор в гръдната клетка. Тя има хениален сак, съставен от париеталния перитонеум и париеталната плевра. Хиаталната херния е свързана тясно със симптомокомплекса на рефлуксната болест.

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 17:21

Вродени диафрагмални хернии

Печат

Постеро-латерални хернии Bochdaleck, екстракорпорална механична оксигенация, репониране на коремните органи и пластика на диафрагмата със собствени тъкани, Прогресираща сърдечна недостатъчност с белодробна хипертензия, кръгли просветлявания в засегнатата гръдна половина, липса на диафрагмален купол, вродена кистозна малформация на белия дроб, трансверзална лапаротомия, подводен дренаж по Бюлау


Вродените заболявания на диафрагмата възникват по време на ембрионалното развитие, когато тя се оформя като преграда между диференциращите се бели дробове и ротиращия се чревен тракт. Разделят се на лъжливи (без херниален сак), истински диафрагмални хернии (хернираните органи са обвити с перитонеум) и релаксация на диафрагмата.

Последно променен на Вторник, 18 Септември 2012 17:25

Страница 3 от 10